Title Thumbnail

Liline Ak Pepper: Yon Maten Ak Grann

9781223188263
32 pages
Paw Prints Publishing
Overview
Nan Liv 2 seri premye lektè sa a sou yon ti fi ayisyen-Ameriken ki rele Liline, chat li Pepper, ak fanmi plizyè jenerasyon yo, Liline ak Pepper aprann yon ti kras sou peyi Grann an, Ayiti, pandan woutin maten pou prepare pou lekòl la.
Author Bio

Samanka Dumond-Desir te fèt ak grandi nan Pòtoprens, Ayiti. Antanke yon ti fi ki te grandi ann Ayiti, li te yon fanatik lanati e li te renmen jwe deyò ak yon chat li renmen anpil, Monou.

Apre li te demenaje Ozetazini lè li te adolesan, li te fè yon diplòm nan biznis entènasyonal ak franse nan St John's University ak yon metriz nan jesyon konstriksyon nan New York University. Pandan ane yo, li te yon manm aktif nan kominote li a, li te sèvi kòm volontè pou manm Jumpstart Corps pandan li te nan kolèj epi li te travay ak jèn timoun yo nan legliz lokal li a. Kounye a li abite nan vil Nouyòk ak mari l, Jasinsky Desir, ak paran li.